Aneta Kułakowska

radca prawny

Od kilkunastu lat moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności. W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie prawne oraz biznesowe, każdego dnia zajmuję się obsługą prawną i pomagam w zakładaniu, organizacji i prowadzaniu spółek.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Zgoda likwidatora na powołanie

Aneta Kulakowska11 sierpnia 2021Komentarze (0)

Czy likwidator musi udzielić zgody na powołanie?

Likwidator musi udzielić zgody na powołanie. Nie zawsze chodzi tylko o złożenie dokumentów do KRS. Chodzi o sam fakt akceptacji takiego powołania. I nie ma tak naprawdę znaczenia w jaki sposób wyrazi zgodę na wybór, pod jakim dokumentem się podpisze. Może podpisać się pod treścią uchwały wyrażając zgodę na wybór. Może podpisać się również pod oświadczeniem o wyrażeniu zgody czy na jakimkolwiek innym dokumencie. Ważne, aby nie było wątpliwości, iż taką zgodę wyraża.

Zgoda likwidatora na powołanie

Zgoda likwidatora na powołanie

Ustawa zmieniająca k.s.h., która weszła w życie 15 stycznia 2015 r., zmieniła i uchyliła szereg przepisów, sprawiając iż  nie trzeba składać wzorów podpisów. Do czasu zmiany przepisów złożenie wzoru podpisu spełniało dodatkową funkcję wyrażenia zgody na powołanie. Uchylając obowiązek złożenia podpisów, wprowadzony został nowy wymóg polegający na dołączeniu do wniosku o wpis likwidatora do KRS jego zgody na powołanie.

Zgodnie z art. 19a ust. 5 ustawy o KRS:

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Powyższe oznacza, że do wniosku o wpis likwidatora dołączacie jego zgodę na powołanie. Wymogu załączenia zgody nie stosujecie, jeśli likwidator  podpisze wniosek do KRS, wyrazi zgodę na powołanie w protokole zgromadzenia wspólników bądź udzieli pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis do KRS, np. radcy prawnemu czy adwokatowi.

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody likwidatora

Poniżej zamieściłam przykładowy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie likwidatora.

Warszawa, dnia …………..

Oświadczenie

Ja niżej podpisany ………………..(pesel……………), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji likwidatora w spółce pod firmą ………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w ……….. (nr KRS ……………) zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr ………. z dnia ……………. r.  

………………

podpis

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. to zapraszam Was do sklepu z ebookami.

Znajdziecie tam Checklista wpis likwidacji spółki z o.o. do KRSrównież Checklistę wpis likwidacji spółki z o.o. do KRS

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Czy wspólnik może być likwidatorem?

Absolutorium dla likwidatora

Adres do doręczeń likwidatora

Likwidator w spółce z o.o.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w likwidacji

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: