Aneta Kułakowska

radca prawny

Od kilkunastu lat moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności. W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie prawne oraz biznesowe, każdego dnia zajmuję się obsługą prawną i pomagam w zakładaniu, organizacji i prowadzaniu spółek.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Czy wspólnik może być likwidatorem?

Aneta Kulakowska10 sierpnia 2021Komentarze (0)

Czy wspólnik może być likwidatorem?

Wydaje się, że odpowiedź na pytanie jest prosta i większość z Was nie będzie mieć z tym problemu. Jednak pojawiają się wątpliwości w tym zakresie. Dzisiaj odpowiem na pytanie zawarte w tytule.

Czy wspólnik może być likwidatorem?

Czy wspólnik może być likwidatorem?

Co do zasady, wspólnik może być likwidatorem. Do likwidatora stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członków zarządu, a w art. 201 § 3 k.s.h. przeczytacie:

Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

Z kolei art. 276§1 k.s.h. wskazuje, iż „likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej”.

K.s.h. pozostawia wspólnikom swobodę co do wyboru członków zarządu, zatem i likwidatorów (poza przypadkami gdy sąd o tym decyduje). Umowa spółki może, lecz nie musi, przesądzać, kto może być wybrany na likwidatora. Przepis wprowadza możliwość, aby osoby będące wspólnikami mogły pełnić funkcje likwidatorów. Wspólnicy mogę jednak wprowadzić odmienne zasady do umowy spółki.  Co daje nawet możliwość wprowadzenia zapisu wymagającego wyboru likwidatorów wyłącznie z grona wspólników. Nie ma też przeszkód, aby jedynym likwidatorem był jedyny wspólnik spółki.

Ustalając zatem w umowie spółki wymogi dotyczące likwidatorów możecie ustalić, iż likwidatorem mogą być wyłącznie wspólnicy lub tylko niektórzy wspólnicy. Ponadto dodatkowo możecie wprowadzić wymogi dotyczące wykształcenia czy doświadczenia zawodowego.

Dodatkowe wymogi dotyczące likwidatora

Wybierając likwidatora musicie jednak pamiętać o spełnieniu dodatkowych warunków. Otóż, likwidatorem może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych. Ponadto nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwa wymienione w art. 18 §2 k.s.h. Dodatkowe ograniczenia wynikają też chociażby z zakazu łączenia stanowisk. Likwidatorem nie może być członek rady nadzorczej. Musiałby wcześniej z tej funkcji zrezygnować lub zostać odwołany. Likwidatorem nie może być również osoba, która została pozbawiona prawa pełnienia funkcji reprezentanta w spółce handlowej orzeczeniem sądowym. Inne dodatkowe ograniczenia mogą wynikać już z innych ustaw, które wprowadzają na przykład ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. to zapraszam Was do sklepu z ebookami.

Znajdziecie tam Checklista wpis likwidacji spółki z o.o. do KRSrównież Checklistę wpis likwidacji spółki z o.o. do KRS

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Absolutorium dla likwidatora

Adres do doręczeń likwidatora

Likwidator w spółce z o.o.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w likwidacji

Od czego zacząć likwidację spółki z o.o.?

Elektroniczny KRS również dla spółek w likwidacji

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: