Aneta Kułakowska

radca prawny

Od kilkunastu lat moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności. W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie prawne oraz biznesowe, każdego dnia zajmuję się obsługą prawną i pomagam w zakładaniu, organizacji i prowadzaniu spółek.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

kto może być likwidatorem?

Jakie są skutki powołania skazanego likwidatora? W momencie otwarcia likwidacji zarząd spółki zostaje zastąpiony przez likwidatora, ewentualnie likwidatorów. Musicie zatem pamiętać, że w przypadku wyboru likwidatora obowiązują te same zasady jak przy zarządzie. Dotyczy to również pełnienia funkcji przez osobę skazaną. Dzisiaj zatem krótko o likwidatorze. Jakie są skutki powołania skazanego na likwidatora? Zgodnie z […]

Czy wspólnik może być likwidatorem?

Aneta Kulakowska10 sierpnia 2021Komentarze (0)

Czy wspólnik może być likwidatorem? Wydaje się, że odpowiedź na pytanie jest prosta i większość z Was nie będzie mieć z tym problemu. Jednak pojawiają się wątpliwości w tym zakresie. Dzisiaj odpowiem na pytanie zawarte w tytule. Czy wspólnik może być likwidatorem? Co do zasady, wspólnik może być likwidatorem. Do likwidatora stosuje się odpowiednio przepisy […]

Likwidator w spółce z o.o.

Aneta Kulakowska07 sierpnia 2021Komentarze (0)

Spółkę z o.o. w likwidacji reprezentuje likwidator zamiast członka czy członków zarządu. Z chwilą rozpoczęcia likwidacji ustaje również reprezentacja przez prokurentów. Likwidator w spółce z o.o. Zgodnie z art. 276 k.s.h.: §1. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. §11. Sposób reprezentacji spółki w likwidacji określa się w umowie […]