Aneta Kułakowska

radca prawny

Od kilkunastu lat moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności. W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie prawne oraz biznesowe, każdego dnia zajmuję się obsługą prawną i pomagam w zakładaniu, organizacji i prowadzaniu spółek.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Czy powołanie likwidatora wymaga aktu notarialnego?

Dzisiaj naprawdę bardzo krótko i w odpowiedzi wyłącznie na tytułowe pytanie.

Otóż, powołanie likwidatora nie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników umieszczonej w protokole notarialnym. Zwykle, podobnie jak w przypadku członków zarządu, to zgromadzenie powołuje likwidatora. Choć pamiętajcie o tym, że może być inaczej. Wystarczy zajrzeć do umowy spółki, aby się upewnić. Jeśli jednak w umowie nie ma innych zapisów w tym zakresie to likwidatorów odwołują i powołują uchwałą wspólnicy.

Czy powołanie likwidatora wymaga aktu notarialnego?

Czy powołanie likwidatora wymaga aktu notarialnego?

Zapewne zastanawiacie się skąd pytanie o formę notarialną.

Otóż dlatego, że uchwały zgromadzenia wspólników dotyczące rozwiązania spółki wymagają dla swej ważności protokołu notarialnego. Zwykle też w tym samym czasie podejmuje się uchwałę w sprawie powołania likwidatora lub likwidatorów. Taką uchwałę umieszcza się również w protokole notarialnym.

Prawda jest taka, że nie jest to wymóg konieczny. Równie dobrze do powołania likwidatora może dojść uchwałą wspólników umieszczoną w protokole sporządzonym w zwykłej formie pisemnej.

Powołanie likwidatora w S24

Jeśli chodzi o spółki założone w S24 to również poprzez S24 można dokonać powołania likwidatora. Zatem tutaj nie ma mowy nawet o formie pisemnej.

Pamiętajcie dodatkowo o tym, że zmiany osobowe dotyczące likwidatora zgłaszacie do KRS na wniosku o wpis zmiany. Do tego wniosku dołączacie załączniki potwierdzające tę zmianę.

O powołaniu likwidatora poczytacie również we wpisie Jak powołać likwidatora spółki z o.o.?

Reasumując, powołanie likwidatora nie wymaga formy aktu notarialnego. To samo dotyczy odwołania likwidatora.

Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

*********************************************

#autopromocja #produktwłasny

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w likwidacji bez formalnego zwołania.

Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w likwidacji bez formalnego zwołania

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji za 2023 rok

5 błędów na początku procesu likwidacji

Prawomocne wykreślenie spółki z KRS

Jak wykreślić spółkę z KRS w S24?

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji za 2023 rok?

W tym samym czasie co zwykle, pojawiają się te same pytania. Ja, jak co roku, postaram się przejść przez kolejne obowiązki w kilku prostych krokach. Większość spółek z o.o. ma rok obrotowy zbieżny z kalendarzowym, dlatego jeśli w Waszej spółce rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2023 r. i jesteście w trakcie likwidacji to zapraszam do lektury.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji za 2023 rok

Co do terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 zostało już niewiele czasu. Termin upływa 31 marca 2024 r. Sprawozdanie finansowe sporządzacie w formacie xml. Co do samych szczegółów jego sporządzenia i części składowych to zakładam, że Wasza księgowa (biuro rachunkowe) wie jak to zrobić.

Zwykle interesują Was inne kwestie związane ze sprawozdaniem i o nich właśnie wspomnę. Ponieważ inaczej będzie się kształtować sytuacja spółki, która cały rok obrotowy była w trakcie likwidacji, a inaczej kiedy w trakcie roku rozpoczął się proces likwidacji.

Jeśli spółka była cały rok w likwidacji sporządza sprawozdanie tak jak dotychczas za cały rok obrotowy odpowiadający kalendarzowemu.

Z kolei spółka, która rozpoczęła likwidację w trakcie roku nie sporządza jednego sprawozdania finansowego za 2023, ale dwa sprawozdania finansowe. Np. jeśli spółka otworzyła likwidację 01.05.2023 to sporządza sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2023-30.04.2023 (za okres przed dniem otwarcia likwidacji). Ponadto sporządza sprawozdanie finansowe za okres 01.05.2023-31.12.2023. Zakładając 3 miesięczny okres na sporządzenie sprawozdania to za okres 01.01.2023-30.04.2023 powinno ono zostać sporządzone do dnia 31.07.2023.

Pamiętajcie, że dodatkowo na dzień 01.05.2023 sporządzacie bilans otwarcia likwidacji. On już nie musi być w formacie xml.

Sprawozdanie finansowe podpisuje elektronicznie osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli zwykle Wasza księgowa. Podpisuje również likwidator (lub likwidatorzy).

Sprawozdanie z działalności likwidatora za 2023 rok

Do dnia 31 marca 2024 r. likwidator jest również zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z działalności likwidatora. Nie mylcie tego ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki. Sprawozdanie sporządzacie w formie elektronicznej, np. pdf, xml, docx oraz elektronicznie podpisuje je likwidator.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Jak już macie sporządzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności likwidatora to czas na kolejny krok. Likwidator powinien zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników. Ma na to czas do dnia 30 czerwca 2024 r.

Pamiętajcie jednak, że na tym zgromadzeniu podejmujecie uchwały związane ze sprawozdaniem sporządzonym za cały 2023 rok. Ewentualnie za część roku 2023, jeśli likwidacja została otwarta w trakcie roku.

Na naszym przykładzie byłoby to za okres 01.05.2023-31.12.2023, ponieważ za okres 01.01.2023-30.04.2023 (sprzed likwidacji) powinno zostać zatwierdzone do dnia 31.10.2023.

Na zgromadzeniu wspólników wspólnicy dokonują rozpatrzenia sprawozdań. A to oznacza omówienie tego co wydarzyło w poprzednim roku i jakie to ma odzwierciedlenie w sprawozdaniu. Następnie podejmują uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności likwidatora
 • udzielenia absolutorium członkom zarządu, rady nadzorczej (jeśli jest w spółce), likwidatorom.

Jeśli spółka była cały rok w likwidacji to absolutorium dotyczyłoby tylko likwidatorów i ewentualnie członków rady nadzorczej. Spółka, która otworzyła likwidację w trakcie roku podejmuje również uchwałę o udzieleniu absolutorium członkom zarządu za okres sprzed dnia powzięcia uchwały o likwidacji spółki, czyli zgodnie z naszm przykładem za okres 01.01.2023-30.04.2023.

W trakcie likwidacji nie dzielicie zysku spółki. Zatem nie podejmujecie uchwały w tym zakresie.

Ze zgromadzenia wspólników sporządzacie protokół, w którym umieszczacie podjęte uchwały. W sklepie na blogu znajdziecie wzory dokumentów specjalnie przygotowane dla spółki w likwidacji.

Złożenie sprawozdania do KRS

Jak już jesteście po zwyczajnym zgromadzeniu wspólników i macie protokół ze zwyczajnego zgromadzenia to czas na kolejny etap. Czeka Was złożenie dokumentów do KRS.

Dokumenty składacie elektronicznie i bezpłatnie poprzez Repozytorium Dokumentów Finansowych.  Dokumenty składa likwidator, ewentualnie adwokat lub radca prawny. Jeśli w spółce nie ma likwidatora z PESEL-em to pozostaje Wam zlecenie złożenia przez adwokata lub radcę prawnego. Ewentualnie złożenie poprzez system S24 co wiąże się z opłatą 140 zł.

Macie na to 15 dni od dnia odbycia zwyczajnego zgromadzenia. W przypadku zatem, gdy odbyło się ono 30 czerwca 2024 r. to do 15 lipca 2024 r. składacie dokumenty do KRS.

Jakie dokumenty złożyć do KRS?

Za 2023 rok składacie elektronicznie do KRS następujące dokumenty:

 • sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej w formacie xml i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
 • sprawozdanie z działalności likwidatora w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (co do zasady wydaje się, że nie trzeba go składać, bo w KRS jest mowa o sprawozdaniu z działalności spółki, ale ja składam)
 • uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe (wystarczy skan).

W/w dokumenty składa również spółka, która rozpoczęła likwidację w trakcie roku. Składa wówczas dokumenty za część roku, np. za okres 01.05.2023-31.12.2023.

Aby złożyć dokumenty w RDF musicie mieć tam założone konto, następnie logujecie się i załączacie  dokumenty w wersji elektronicznej, podpisujecie wniosek i  wysyłacie.

Po złożeniu dokumentów w KRS nie musicie oddzielnie przesyłać dokumentów do urzędu skarbowego. Urząd ma dostęp do dokumentów złożonych poprzez RDF.

Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe 🙂

*********************************************

#autopromocja #produktwłasny

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w likwidacji bez formalnego zwołania.

Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w likwidacji bez formalnego zwołania

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

5 błędów na początku procesu likwidacji

Prawomocne wykreślenie spółki z KRS

Jak wykreślić spółkę z KRS w S24?

Jak zgłosić wykreślenie spółki z CRBR?

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Dzisiaj zapraszam na krótki, ale konkretny wpis. A zatem jakie 5 błędów na początku procesu likwidacji spotykam najczęściej. A zatem dzisiaj błędy w likwidacji na samym starcie.

5 błędów na początku procesu likwidacji

5 błędów na początku procesu likwidacji

Poniżej lista błędów, z którymi spotykam się najczęściej w swojej praktyce. Zaczynam od błędów na starcie, bo one często determinują cały proces likwidacji i mogą wpłynąć na jego wydłużenie.

 1. Błędny wniosek o otwarcie likwidacji w S24
 2. Złożenie wniosku do KRS o wpis otwarcia KRS po terminie
 3. Brak aktualizacji w CRBR i US
 4. Niezłożenie wniosku o publikację ogłoszenia w MSiG
 5. Niesporządzenie sprawozdania finansowego i bilansu otwarcia.

Błędny wniosek o otwarcie likwidacji w S24

Wbrew pozorom S24 przysparza Wam najwięcej kłopotów i tutaj zwrotów wniosku o wpis otwarcia likwidacji jest najwięcej. Głównie jeśli chodzi o organ podejmujący uchwałę, reprezentację oraz numer wpisu w rejestrze dotyczący zarządu.

We wniosku o wpis zmian w zakładce INFORMACJA NA TEMAT OTWARCIA LIKWIDACJI musicie wypełnić m.in.:

Organ podejmujący uchwałę/decyzję – wpisujecie „zgromadzenie wspólników”.

Pamiętajcie. To ważne, ponieważ tutaj automatycznie system wstawia „zarząd spółki”, a to nie jest dobry zapis. Zatem pamiętajcie, aby to poprawić.

Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorów – wpisujecie „jednoosobowa reprezentacja przez likwidatorów” lub „jednoosobowa reprezentacja przez likwidatora” (jeśli jest tylko jeden likwidator), a jeśli likwidatorów jest więcej, to koniecznie sprawdź w umowie jaka była reprezentacja przez zarząd.

To ważne. W tym punkcie często są pomyłki. Jeśli zatem likwidatorami są z automatu członkowie to przepisujecie dotychczasowy sposób reprezentacji zarządu, ale dostosowujecie go do likwidatorów. Jeśli jest jeden likwidator, który nie był członkiem zarządu to zwykle wpisujecie „reprezentacja samodzielna przez likwidatora” lub „reprezentacja jednoosobowa przez likwidatora”.

Nazwa/forma podmiotu po otwarciu likwidacji – wpisujecie dotychczasową firmę spółki i dodajecie „w likwidacji” (np. dla spółki ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisujecie ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji)

Czy wykreślić z rejestru informację o zarządzie….. – klikacie TAK

Tutaj też często pojawiają się wątpliwości. W przypadku otwarcia likwidacji zarząd przestaje istnieć, więc należy kliknąć TAK.

Numer wpisu w rejestrze dotyczący ustanowienia zarządu – wpisujecie 1; zwykle to będzie numer 1 – data rejestracji spółki, ale sprawdźcie na pełnym odpisie z KRS czy na pewno tak jest; wpisujecie tutaj numer pierwszego wpisu zarządu spółki)

Data dokonania wpisu dotycząca ustanowienia zarządu – zwykle jest to data rejestracji spółki w KRS (upewnijcie się jednak na odpisie z KRS w jakim dniu zarząd został wpisany do KRS)

Możecie zajrzeć do wpisu Uchwała o rozwiązaniu spółki z o.o. w S24.

Złożenie wniosku do KRS o wpis otwarcia KRS po terminie

Pamiętajcie, że likwidator w terminie 7 dni od podjęcia uchwały o likwidacji przesyła do KRS wniosek o wpis likwidacji. Wniosek o wpis likwidacji możecie wysłać wyłącznie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

Jeśli spółka została zarejestrowana poprzez S24 to cały proces od podjęcia uchwały wspólników do sporządzenia wniosku, opłacenia go i wysłania do KRS możecie dokonać w S24. Tutaj też obowiązuje 7 dni na złożenie wniosku.

Jeśli złożycie po upływie 7 dni to KRS zwróci wniosek o wpis likwidacji.

Polecam wpis Od czego zacząć likwidację spółki z o.o.?

Brak aktualizacji w CRBR i US

Pamiętajcie również, aby w terminie 7 dni od dnia postawienia spółki w stan likwidacji (podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki) złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8 i VAT-R (jeśli spółka jest vatowcem).

Pamiętajcie też o zgłoszeniu zmian w CRBR.  W związku z otwarciem likwidacji dochodzi do zmiany firmy (nazwy) nazwy spółki. Tutaj macie 14 dni nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Więcej przeczytacie we wpisie Czy spółkę z o.o. w likwidacji należy zgłosić do CRBR?

Niezłożenie wniosku o publikację ogłoszenia w MSiG

Kolejny błąd to brak publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Po otwarciu likwidacji musicie złożyć wniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ogłoszeniu zamieszczacie informację o otwarciu likwidacji oraz wzywacie wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Jeśli umowa spółki wskazuje dodatkowe miejsce publikacji ogłoszeń to również tam zamieszczacie takie ogłoszenie.

To bardzo ważne. Bez tego nie dokonacie podziału majątku spółki po likwidacji, nie zakończycie likwidacji, a wniosek o wykreślenie spółki z KRS zostanie zwrócony. Podział majątku może nastąpić dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia opublikowania w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności.

O ogłoszeniu przeczytacie Ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Niesporządzenie sprawozdania finansowego i bilansu otwarcia

Pamiętajcie, że na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji (podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki) zamykacie księgi rachunkowe spółki. Macie 3 miesiące na wykonanie tego obowiązku. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oznacza konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia tych ksiąg, czyli na dzień poprzedzający podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki.

Następnie w ciągu 15 dni od dnia otwarcia likwidacji (podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki) otwieracie księgi rachunkowe na dzień rozpoczęcia likwidacji. Oznacza to również konieczność sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji.

Pamiętajcie, że zarówno bilans otwarcia likwidacji, jak i w/w sprawozdanie finansowe wymaga zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników.

Więcej informacji znajdziecie we wpisie Bilans otwarcia likwidacji oraz Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji

Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

*********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę wykreślenie spółki z o.o. z KRS po zakończeniu likwidacji ze wzorami dokumentów

Checklista wykreślenie spółki z o.o. z KRS po zakończeniu likwidacji ze wzorami dokumentów

#autopromocja #produktwłasny

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Prawomocne wykreślenie spółki z KRS

Jak wykreślić spółkę z KRS w S24?

Jak zgłosić wykreślenie spółki z CRBR?

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Tym krótkim wpisem chciałabym Was jedynie poinformować, iż na prośbę Subskrybentów newslettera PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. przygotowałam ebooka, w którym zebrałam treść wszystkich 24 newsletterów z grudnia 2023 wysyłanych codziennie od 1 grudnia do dnia 24 grudnia w ramach Kalendarza Świątecznego. Kto z Was jest zapisany do newslettera to wie o co chodzi.

Ebook z Kalendarza Świątecznego na cele charytatywne

Ebook z Kalendarza Świątecznego na cele charytatywne

W ebooku zebrałam treść merytoryczną i edukacyjną z newsletterów. Pominęłam zatem część wstępną i końcową, część z linkami do wpisów blogowych, a także bieżące informacje oraz zbiórki charytatywne.

Spora część Subskrybentów dołączyła w trakcie wysyłki newslettera świątecznego, a do części z jakiegoś powodu wszystkie 24 newslettery nie dotarły, stąd pomysł przygotowania ebooka.
Postanowiłam, iż ebooka udostępniam bezpłatnie. Jak długo będzie dostępny na razie jeszcze nie wiem. Na pewno do dnia 07.01.2024 r. włącznie.

Ebook jest bezpłatny. Jeśli ktokolwiek z Was będzie chciał podziękować za jego przygotowanie może kupić mi kawę. Podaję link do zakupu kawy. Link do zakupu kawy znajdziecie też na moich blogach po lewej stronie pod zielonym znaczkiem POSTAW KAWĘ.

Całość środków otrzymanych z kaw od dnia 28 grudnia 2023 r. do dnia 07.01.2024 r. włącznie przeznaczę na Fundację dla szczeniąt Judyta. O tym ile udało się zebrać poinformuję w ramach newslettera już w Nowym Roku. Jeśli chcecie być na bieżąco zapraszam do zapisu.

Podsumowanie:

Łącznie 162 osoby pobrały ebooka.
Od dnia 28 grudnia 2023 r. do dnia 07.01.2024 r. włącznie w ramach kaw wpłynęło 935 zł. Nie spodziewałam się takiej kwoty :-). Całość środków (bez pomniejszania o prowizję platformy https://buycoffee.to)  przekazałam 10.01.2024 r. na konto bankowe Fundacji.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Zebrane wpisy z bloga likwidacja spółki z o.o.

Ebook Zebrane wpisy z bloga likwidacja spółki z o.o.

#autopromocja #produktwłasny

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Prawomocne wykreślenie spółki z KRS

Jak wykreślić spółkę z KRS w S24?

Jak zgłosić wykreślenie spółki z CRBR?

Czy mogę przeprowadzić likwidację samodzielnie?

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

Ebook Zebrane wpisy z bloga likwidacja spółki z o.o.

Dzisiaj krótki wpis informacyjny. Niestety przez świętami nie zdążyłam, więc nadrabiam zaległości.

Ebook Zebrane wpisy z bloga likwidacja spółki z o.o.

Na prośbę Czytelników bloga przygotowałam Ebook Zebrane wpisy z bloga likwidacja spółki z o.o. Zebrałam w nim łącznie 45 wpisów z bloga. Od pierwszego wpisu opublikowanego w dniu 7 lipca 2021 r. do ostatniego wpisu opublikowanego w dniu 22 grudnia 2023 r.

Od razu zaznaczam, że nie poddawałam wpisy szczególnej redakcji. Usunęłam tylko niepotrzebne, moim zdaniem, treści nawiązujące do wcześniejszych wpisów, dotyczących premiery ebooka czy aktualnych promocji. Niektóre wpisy troszkę zaktualizowałam.

Ebook jest w formacje pdf i ma 74 strony. W sklepie możecie pobrać Spis treści.

Dodatkowo do dnia 31 grudnia 2023 r. włącznie na hasło Premiera2023 możecie kupić ebooka -30% taniej.

Zwracam jednak uwagę, że nie musicie kupować ebooka. Możesz czytać wpisy bezpośrednio z bloga.

#autopromocja #markawłasna

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę wykreślenie spółki z o.o. z KRS po zakończeniu likwidacji ze wzorami dokumentów

Checklista wykreślenie spółki z o.o. z KRS po zakończeniu likwidacji ze wzorami dokumentów

#autopromocja #produktwłasny

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Prawomocne wykreślenie spółki z KRS

Jak wykreślić spółkę z KRS w S24?

Jak zgłosić wykreślenie spółki z CRBR?

Czy mogę przeprowadzić likwidację samodzielnie?

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych