Aneta Kułakowska

radca prawny

Od kilkunastu lat moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności. W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie prawne oraz biznesowe, każdego dnia zajmuję się obsługą prawną i pomagam w zakładaniu, organizacji i prowadzaniu spółek.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Likwidator w spółce z o.o.

Aneta Kulakowska07 sierpnia 2021Komentarze (0)

Spółkę z o.o. w likwidacji reprezentuje likwidator zamiast członka czy członków zarządu. Z chwilą rozpoczęcia likwidacji ustaje również reprezentacja przez prokurentów.

Likwidator w spółce z o.o.

Likwidator w spółce z o.o.

Zgodnie z art. 276 k.s.h.:

§1. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.

§11. Sposób reprezentacji spółki w likwidacji określa się w umowie spółki, uchwale wspólników albo orzeczeniu sądu. W każdym przypadku sąd może zmienić sposób reprezentacji spółki w likwidacji.

Oznacza to, że w przypadku braku postanowień umowy spółki lub uchwały wspólników dotychczasowi członkowie zarządu stają się likwidatorami. Jeśli jest inaczej, powołujecie likwidatora czy likwidatorów. Likwidator najczęściej powoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki wprowadza inne uregulowania w tym zakresie. Likwidatorem może być też wspólnik lub inna osoba niepowiązana ze spółką. W umowie spółki lub w uchwale należy też określić liczbę likwidatorów i sposób reprezentacji.

Zgodnie z art. 18 § 1 k.s.h. likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne pełnoletnie. Powyższe wyklucza możliwość wyboru osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych. A także wyklucza wybór małoletniego, a także osoby pełnoletniej ubezwłasnowolnionej całkowicie lub ubezwłasnowolnionej częściowo.

Osoba karana likwidatorem?

Zgodnie z art. 18 § 2 k.s.h. likwidatorem spółki z o.o. nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 k.s.h, art. 587 k.sh., art. 590 k.s.h oraz art. 591 k.s.h., chyba że została ona zwolniona z tego zakazu lub zakaz ten ustał wskutek upływu czasu.

Zakaz pełnienia funkcji ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania. Oznacza to, że jeżeli w okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego nastąpi zatarcie skazania, to taka osoba będzie mogła sprawować funkcję likwidatora.

Pamiętajcie, że KRS sprawdza likwidatora w Krajowym Rejestrze Karnym. W przypadku negatywnej weryfikacji przez KRS, oddala wniosek o wpis do KRS. Z kolei likwidatorzy wpisani już w KRS, w przypadku prawomocnego skazania zostają wykreśleni przez KRS z urzędu, chyba że spółka dokona tego wcześniej sama.

Oczywiście inne zasady powoływania likwidatorów będą obowiązywały w przypadku rozwiązania spółki przez sąd, o czym też będę jeszcze pisać.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. to zapraszam Was do sklepu z ebookami.

Znajdziecie tam Checklista wpis likwidacji spółki z o.o. do KRSrównież Checklistę wpis likwidacji spółki z o.o. do KRS

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. w likwidacji

Od czego zacząć likwidację spółki z o.o.?

Elektroniczny KRS również dla spółek w likwidacji

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: