Aneta Kułakowska

radca prawny

Od kilkunastu lat moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności. W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie prawne oraz biznesowe, każdego dnia zajmuję się obsługą prawną i pomagam w zakładaniu, organizacji i prowadzaniu spółek.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Sprawozdanie likwidatora

Aneta Kulakowska28 czerwca 2022Komentarze (0)

Czym jest sprawozdanie likwidatora?

Bardzo często pytanie przewija się w wiadomościach od Was. Dzisiaj postaram się na nie odpowiedzieć.

Jeśli spółka z o.o. nie jest w procesie likwidacji to poza sprawozdaniem finansowym zarząd musi zadbać o sporządzenie sprawozdania z działalności spółki. Z kolei w trakcie likwidacji likwidator zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania ze swej działalności. Jeżeli likwidacja trwa dłużej niż rok to po upływie każdego roku obrotowego likwidator sporządza sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie likwidatora

Sprawozdanie likwidatora

Sprawozdanie likwidatora to sprawozdanie z czynności przeprowadzonych przez likwidatora spółki w trakcie roku obrotowego. Ewentualnie w krótszym okresie, jeśli likwidacja kończy się w trakcie roku obrotowego.

Zgodnie z art. 281 §1 k.s.h.:

Likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.

Przy sporządzaniu sprawozdania obowiązują podobne zasady jak przy sporządzaniu sprawozdania z działalności spółki. Zatem przy sporządzaniu sprawozdania likwidator powinien stosować się do art. 49 ustawy o rachunkowości. Oczywiście biorąc pod uwagę zmiany związane z prowadzoną likwidacją. Sprawozdanie ze swej działalności likwidator sporzadza  w terminie na sporządzenie sprawozdania finansowego. Zatem w tym roku, tak jak w dwóch poprzednich latach, zamiast 31 marca będzie to 30 czerwca 2022 r. Oczywiście, jeśli rok obrotowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Kto podpisuje sprawozdanie z działalności likwidatora?

Sprawozdanie likwidator sporządza w formie elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Podpisują wszyscy likwidatorzy.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. zmienionymi przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie może podpisać elektronicznie jeden likwidator. Musicie jednak spełnić dodatkowe warunki. Otóż pozostali likwidatorzy muszą złożyć oświadczenia, iż sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Mogą też odmówić podpisania sprawozdania. Odmowa podpisania sprawozdania wymaga uzasadnienia. Takie uzasadnienie likwidator sporządza w formie elektronicznej lub w formie papierowej oraz dołącza do sprawozdania. W przypadku formy elektronicznej podpisuje oświadczenie elektronicznie (podpis kwalifikowany, podpis profilem zaufanym lub podpis osobisty).

Z kolei w przypadku formy papierowej podpisuje oświadczenie odręcznie. Dodatkowo przepisy zobowiązują likwidatora, który podpisał sprawozdanie elektronicznie do sporządzenia elektronicznej kopii tego oświadczenia.

Następnie takie oświadczenie dołączacie do sprawozdania, które w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Jak wspomniałam, jeżeli likwidacja trwa dłużej niż rok to po upływie każdego roku obrotowego likwidator sporządza sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe. Ponadto składa te sprawozdania do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.

Likwidator powinien zatem zwołać zgromadzenie wspólników w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania likwidatora w takim terminie, aby odbyło się ono w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W tym roku, tak jak w dwóch poprzednich latach, ze względu na pandemię wydłużono terminy o 3 miesiące. Zatem w tym roku likwidator zwołuje zwyczajne zgromadzenie nie później niż do dnia 30 września 2022 r., jeśli rok obrotowy w spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Możliwość niesporządzania sprawozdania likwidatora

Pytacie: Czy jest możliwość niesporządzania sprawozdania przez likwidatora?

Zakładam, że pytanie nawiązuje do możliwości niesporządzania sprawozdania zarządu z działalności spółki.

W oparciu bowiem o art. 49 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości spółka może nie sporządzać sprawozdania z działalności, jeśli ma status jednostki mikro lub małej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto jeśli zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o skorzystaniu z takiej możliwości.

Moim zdaniem nie dotyczy to sprawozdania likwidatora. Nie dotyczy ono bowiem działalności spółki w roku obrotowym, ale działalności samego likwidatora. Likwidator może skorzystać z takiej możliwości, jeśli po otwarciu likwidacji musi sporządzić sprawozdanie za okres od 1 stycznia do dnia otwarcia likwidacji, czyli za czas kiedy to zarząd pełnił swoją funkcję. Wówczas może skorzystać z takiej możliwości, ponieważ dotyczy to okresu przed likwidacją. Sporzadza więc sprawozdanie z działalności spółki, chyba że spółka spełnia warunki  do niesporządzania takiego sprawozdania.

Mam nadzieję, że pomogłam 🙂

************************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. w likwidacji to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w likwidacji bez formalnego zwołania.

Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w likwidacji bez formalnego zwołania

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Podsumowanie 2021 roku w spółce z o.o. w likwidacji

Jak rozpocząć likwidację w S24?

Jakie są skutki powołania skazanego na likwidatora?

Jak dokonać zmiany adresu spółki w likwidacji?

Czy mogę rozwiązać spółkę z o.o. bez przeprowadzania likwidacji?

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: