Aneta Kułakowska

radca prawny

Od kilkunastu lat moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności. W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie prawne oraz biznesowe, każdego dnia zajmuję się obsługą prawną i pomagam w zakładaniu, organizacji i prowadzaniu spółek.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Jakie są skutki powołania skazanego na likwidatora?

Aneta Kulakowska24 maja 2022Komentarze (0)

Jakie są skutki powołania skazanego likwidatora?

W momencie otwarcia likwidacji zarząd spółki zostaje zastąpiony przez likwidatora, ewentualnie likwidatorów. Musicie zatem pamiętać, że w przypadku wyboru likwidatora obowiązują te same zasady jak przy zarządzie. Dotyczy to również pełnienia funkcji przez osobę skazaną. Dzisiaj zatem krótko o likwidatorze.

Jakie są skutki powołania skazanego na likwidatora?

Jakie są skutki powołania skazanego na likwidatora?

Zgodnie z art. 18§2-4 k.s.h.:

§2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy.

§3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

§4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

Powyższe wskazuje jakie osoby nie mogą pełnić funkcji likwidatora. Dotyczy to osób skazanych prawomocnym wyrokiem za określonego rodzaju przestępstwa. Osoba taka przez okres obowiązywania zakazu nie może pełnić funkcji likwidatora. Zatem nie powołujecie do pełnienia funkcji osoby skazanej. A jeśli likwidator zostanie skazany w trakcie pełnienia funkcji, w momencie uprawomocnienia się wyroku jego mandat wygasa.

Zakaz obejmuje osoby  skazane prawomocnym za przestępstwa wskazane w kodeksie karnym przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Dotyczy również przestępstw określonych w k.s.h. Popełnienie innych przestępstw nie wyklucza pełnienia funkcji. Pełnienia funkcji nie wyklucza również popełnienie podobnych przestępstw za granicą.

Skutki powołania skazanego na członka zarządu

Co się zatem stanie, jeśli pomimo wyraźnego zakazu ustawowego osoba skazana zostanie powołana na likwidatora?

Zdecydowana większość orzecznictwa i doktryny opowiada się za tym, że uchwała o powołaniu osoby skazanej jako sprzeczna z ustawą jest bezwzględnie nieważna i nie wywołuje żadnych skutków. Wobec tego nie ma konieczności podejmowania jakichkolwiek działań prawnych, aby tę nieważność potwierdzić sądownie. Osoba skazana nie uzyskuje statusu likwidatora.

Praktyka KRS

KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego otrzymuje z Krajowego Rejestru Karnego informację na temat osoby powołanej na likwidatora. Zatem kontrola zgodności uchwały o powołaniu likwidatora dokonywana jest w ramach postępowania o wpis do KRS. W przypadku uzyskania informacji o skazaniu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 k.s.h., KRS wzywa wnioskodawcę do usunięcia przeszkody dokonania wpisu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających wybór nowej osoby na likwidatora. Takiej osoby nie wpisuje się do KRS jako likwidatora, pomimo załączenia wniosku o jej wpis wraz z uchwałą o jej powołaniu. A w przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora, KRS wpisuje likwidatorów z pominięciem osoby skazanej.

Z kolei w przypadku osoby, która pełni już funkcję likwidatora, z dniem uprawomocnienia się wyroku mandat wygasa.

Obowiązywanie zakazu

Zakaz pełnienia funkcji likwidatora ustaje z upływem 5. roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. Zatarcie skazania przed upływem pięciu lat powoduje ustanie zakazu wcześniej. Skazany ma możliwość wnioskowania o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji, ewentualnie o skrócenie zakazu. Ma taką możliwość w terminie do trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Ebook Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. II wydanie

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. 

Przypominam, że w sklepie na blogu możecie kupić II wydanie ebooka Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Z hasłem LIKWIDACJA do nabycia w cenie 69 zł do dnia 31 maja 2022 r. 

Dzięki ebookowi dowiesz się jakie dokumenty za zakończony rok obrotowy musisz sporządzić i w jakim terminie. Znajdziesz w nim informacje o tym jak zwołać i odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników. Następnie jakie uchwały podjąć na zwyczajnym zgromadzeniu wspolników oraz jak podzielić zysk lub pokryć stratę. W jakiej formie sporządzić dokumenty za zakończony rok obrotowy. A także co dalej zrobić z dokumentami rocznymi, jeśli masz już je gotowe. Zatem jak sporządzić, w jakim terminie, w jakiej formie, a także gdzie je złożyć, w jakiej formie i w jakim terminie.  Wszystko napisane prostym i zrozumiałym językiem, jakiego używam na blogu.

EBOOK – format pdf, 105 stron

Spis treści ebooka

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. w likwidacji to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Checklistę odwołanie i powołanie likwidatora.

Checklista odwołanie i powołanie likwidatora.

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Jak dokonać zmiany adresu spółki w likwidacji?

Czy mogę rozwiązać spółkę z o.o. bez przeprowadzania likwidacji?

Ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Likwidacja spółki z o.o. w 10 krokach

Wynagrodzenie likwidatora na podstawie uchwały

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: