Aneta Kułakowska

radca prawny

Od kilkunastu lat moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności. W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie prawne oraz biznesowe, każdego dnia zajmuję się obsługą prawną i pomagam w zakładaniu, organizacji i prowadzaniu spółek.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji

Aneta Kulakowska05 czerwca 20223 komentarze

W poprzednim wpisie Podsumowanie 2021 roku w spółce z o.o. w likwidacji pisałam terminach związanych z podsumowaniem roku 2021 w spółce z o.o. w likwidacji. Dzisiaj opowiem trochę o sprawozdaniu finansowym spółki w likwidacji.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w likwidacji

W przypadku spółki z o.o. w likwidacji poza sprawozdaniami wymaganymi samym procesem likwidacji, musicie pamiętać że po upływie każdego roku obrotowego likwidator jest zobligowany sporządzić roczne sprawozdanie finansowe. Ponadto sprawozdanie z działalności za zamknięty rok obrotowy. Za okres po otwarciu likwidacji będzie to sprawozdanie z działalności likwidatora. A następnie przedkłada je do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.

Zatem jeśli likwidacja została otwarta 1.03.2022 r., a sprawozdanie finansowe za 2021 rok zostało sporządzone po 01.03.2022 r. to sprawozdanie to podpisuje likwidator, a nie zarząd. Zarząd w dniu otwarcia likwidacji zostaje zastąpiony przez likwidatora.

Sprawozdanie finansowe poza osobą je sporządzającą (zwykle księgowa) podpisuje likwidator. Likwidator podpisuje również sprawozdanie z działalności likwidatora. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników również należy do obowiązków likwidatora.

W trakcie likwidacji nie podejmujecie uchwały o podziale zysku, jeśli spółka w zamkniętym roku obrotowym wypracowała jakikolwiek zysk. W przypadku podjęcia takiej uchwały, zysk taki możecie wypłacić w momencie podziału majątku pozostałego po likwidacji pomiędzy wspólników. A zatem na końcowym etapie likwidacji, jeśli cokolwiek zostanie do podziału.

Ponadto zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium likwidatorom, jeśli pełnili funkcję w zamkniętym roku obrotowym. A jeśli likwidacja rozpoczęła się w trakcie roku to zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium członkom zarządu za część roku i likwidatorom również za część roku.  Absolutorium dotyczy również członków rady nadzorczej, jeśli rada jest w spółce.

Złożenie dokumentów do KRS

Z kolei po zatwierdzeniu sprawozdań likwidator składa dokumenty do KRS. Tak więc spółkę z o.o. w likwidacji obowiązują te same zasady co spółkę, która w likwidacji nie jest, z małymi wyjątkami. Zatem zasady dotyczące sporządzenia dokumentów rocznych, zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników, terminów, formy i sposobu złożenia dokumentów do KRS obowiązują również spółki z o.o. w likwidacji. Z tą różnicą, że w trakcie likwidacji są obowiązkiem likwidatora i to on podnosi odpowiedzialność za ich niezłożenie, tak jak przed likwidacją zarząd.

Otwarcie likwidacji w trakcie roku

Dodatkowo zwracam uwagę, że za rok, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji będziecie musieli sporządzić więcej niż jedno sprawozdanie finansowe. Ponieważ przed dniem otwarcia likwidacji spółka zamyka księgi rachunkowe. Z kolei z dniem otwarcia likwidacji otwiera księgi i zaczyna się nowy okres rozliczeniowy. Dla przykładu otwarcie likwidacji w dniu 01.03.2022 r. wiąże z tym, że w  dniu 28.02.2022 r. następuje zamknięcie ksiąg, a w dniu 01.03.2022 r. ich ponowne otwarcie. Zatem za rok 2022 będziecie musieli sporządzić sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2022-28.02.2022 oraz za okres 01.03.2022-31.12.2022 (a jeśli likwidacja zakończy się przed końcem roku to za okres od 01.03.2022 do dnia zakończenia likwidacji). Pamiętajcie też, że na dzień 01.03.2022 r. sporządzacie bilans otwarcia likwidacji.

Pamiętajcie również, że sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności zatwierdza zgromadzenie wspólników w terminie 3 miesięcy od ich sporządzenia. Oczywiście poza wyjątkami, kiedy przepisy wydłużają te terminy ze względu na pandemię.

************************************************************

#autopromocja #markawłasna

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. w likwidacji to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. Obowiązki spółki z o.o. po zakończeniu roku obrotowego.

Sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Podsumowanie 2021 roku w spółce z o.o. w likwidacji

Jak rozpocząć likwidację w S24?

Jakie są skutki powołania skazanego na likwidatora?

Jak dokonać zmiany adresu spółki w likwidacji?

Czy mogę rozwiązać spółkę z o.o. bez przeprowadzania likwidacji?

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Barbara 3 lutego, 2023 o 09:07

  Dzień dobry,
  Wypełniam wniosek do KRS o wykreślenie spółki. Jaką datę zakończenia likwidacji powinnam wpisać: czy datę podziału majątku między wspólników, czy datę w której uchwalono zatwierdzenie zakończenia likwidacji, czy jeszcze inną?

  Odpowiedz

  Klaudyna 20 kwietnia, 2023 o 19:43

  Dzień dobry,
  Rozpoczynam likwidację sp z o.o., która od 1 stycznia 2022 ma zawieszoną działalność. Czy muszę składać sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający uchwałę o likwidacji, jeśli w spółce nic się nie działo od 1,5 roku? dziękuję

  Odpowiedz

  Katarzyna 20 października, 2023 o 16:38

  Witam,
  zwracam się z zapytaniem – otwarcie likwidacji spółki nastąpiło w dniu 28 grudnia 2022 r. W konsekwencji trzeba przygotować sprawozdanie finansowe od 1 styczni 2022 r. (rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) do dnia 27 grudnia 2022 r., oraz sprawozdanie likwidacyjne na dzień poprzedzający podział majątku. Czy jednak, skoro 28 grudnia 2022 r. nastąpiło na nowo otwarcie ksiąg rachunkowych, a rok obrotowy trwa do 31 grudnia 2022 r., czy z tych kilku dni należy również sporządzać osobne sprawozdanie finansowe i przedkładać je do KRS?

  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: