Aneta Kułakowska

radca prawny

Od kilkunastu lat moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności. W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie prawne oraz biznesowe, każdego dnia zajmuję się obsługą prawną i pomagam w zakładaniu, organizacji i prowadzaniu spółek.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Od czego zacząć likwidację spółki z o.o.?

Aneta Kulakowska12 lipca 2021Komentarze (0)

Od czego zacząć likwidację spółki z o.o.?

Czasem przychodzi taki moment, kiedy postanawiacie zakończyć działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki z o.o. Chcecie więc jak najszybciej zamknąć spółkę i usunąć ją z KRS. Wykreślenie spółki z o.o. z KRS wymaga jednak przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W przypadku spółki z o.o. nie macie możliwości, aby zamknąć działalność bez przeprowadzenia likwidacji. Pytacie o to jak wygląda likwidacja spółki  z o.o. Ile trwa i ile kosztuje? Od czego zacząć likwidację spółki z o.o.? Dzisiaj trochę informacji na początek.

Od czego zacząć likwidację spółki z o.o.?

Od czego zacząć likwidację spółki z o.o.?

Pierwszy krok w procesie likwidacji zależy od tego jaka jest przyczyna rozwiązania spółki. Zapewne będzie to jedna z przyczyn określonych w k.s.h.

 Art. 270 k.s.h. 

Rozwiązanie spółki powodują:

1)przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2)uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;

21)w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

3)ogłoszenie upadłości spółki;

4)inne przyczyny przewidziane prawem.

Czasem zapisy dotyczące przyczyn rozwiązania spółki wpisujecie do umowy spółki. Najczęściej występujące to upływ czasu, na jaki spółka została utworzona i osiągnięcie celu spółki. W praktyce jednak częstą przyczyną wszczęcia postępowania likwidacyjnego jest uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki. W praktyce z taką przyczyną najczęściej mam do czynienia. Zatem pierwszym krokiem byłaby uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki.

Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki

Wspólnicy mogą doprowadzić do likwidacji spółki z o.o. podejmując uchwałę o jej rozwiązaniu. Uchwała o rozwiązaniu spółki powinna być podjęta większością 2/3 głosów. Zwróćcie uwagę na zapisy umowy spółki w tym zakresie. Umowa może wprowadzić surowsze wymagania co do podjęcia takiej uchwały. Pod rygorem nieważności uchwałę musicie zawrzeć w protokole notarialnym. Wyjątek stanowi jedynie spółka założona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24. Wówczas wystarczy podjęcie uchwały przez wspólników zgodnie ze wzorcem udostępnionym w S24 i popisanie jej podpisem elektronicznym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym.

Uchwała o powołaniu likwidatora

Kolejnym krokiem jest podjęcie przez wspólników uchwały o powołaniu likwidatora lub likwidatorów. Możecie to od razu zrobić w protokole notarialnym po podjęciu decyzji o rozwiązaniu spółki. W praktyce najczęściej funkcja likwidatora powierzana jest członkom zarządu. Mogą nim też być wspólnicy lub inne osoby spoza spółki. Pamiętajcie, że otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury i nie można w tym czasie ustanowić nowych prokurentów. Nie ma takiej możliwości, aby spółkę w tym czasie reprezentował prokurent. W trakcie procesu likwidacji spółkę z o.o. reprezentują likwidatorzy.

Wpis likwidacji w KRS

Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki i wyborze likwidatora, spółka może przejść do kolejnego etapu procesu likwidacji. Likwidator w terminie 7 dni od podjęcia uchwały o likwidacji przesyła do KRS wniosek o wpis likwidacji. Od dnia 1 lipca 2021 r. wniosek o wpis likwidacji możecie wysłać wyłącznie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Jeśli do tej pory nie założyliście konta to musicie je najpierw założyć w zakładce e-formularze KRS. Dopiero po założeniu konta przygotowujecie wniosek do KRS.

Jeśli spółka została zarejestrowana poprzez S24 to cały etap początkowy od podjęcia uchwały wspólników do sporządzenia wniosku, opłacenia go i wysłania do KRS dokonujecie w S24.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również ebooka Sporządzenie i złożenie sprawozdaniaSporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. finansowego spółki z o.o.

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

Nowy e-KRS znajdziecie na stronie Portalu Rejestrów Sądowych

 

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: