Aneta Kułakowska

radca prawny

Od kilkunastu lat moja praca koncentruje się wokół doradztwa spółkom kapitałowym w bieżącej działalności. W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie prawne oraz biznesowe, każdego dnia zajmuję się obsługą prawną i pomagam w zakładaniu, organizacji i prowadzaniu spółek.
[Więcej >>>]

Sklep z ebookami

Czy likwidator musi zgłaszać zmiany do KRS?

Aneta Kulakowska11 października 2021Komentarze (0)

Czy likwidator musi zgłaszać zmiany do KRS?

Mam wrażenie, że w momencie otwarcia likwidacji wielu z Was zapomina, że spółka nadal ma obowiązki. W czasie likwidacji to likwidator musi o nich pamiętać. I choć problem składania dokumentów do KRS celem wpisania zmian może nie bije rekordów popularności, to po zmianach 1 lipca 2021 r. przewija się w pytaniach Czytelników.

Czy likwidator musi zgłaszać zmiany do KRS?

Czy likwidator musi zgłaszać zmiany do KRS?

Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Źródłem obowiązku zgłaszania zmiany danych nie jest w/w przepis. Wskazuje on jedynie termin na zgłoszenie wniosku do KRS o wpis takiej zmiany. O 7-dniowym terminie należy pamiętać kiedy wystąpiło zdarzenie uzasadniające dokonanie wpisu i z którym związany jest obowiązek ujawnienia w KRS. Chodzi zatem o zmiany wspólników czy członków rady nadzorczej, zmiany adresu spółki, zmiany adresów do doręczeń likwidatorów czy osób uprawnionych do ich powołania itd.

7-dniowy termin na zgłoszenie zmian do KRS dotyczy zmian, które już zaszły, a które należy jedynie ujawnić w rejestrze. Dotyczy zatem ujawnienia zdarzeń, które już wywołały zmianę stanu prawnego.

Wniosek o wpis zmian do KRS

Wniosek o wpis zmian do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Zdarzeniem uzasadniającym dokonanie wpisu jest takie zdarzenie, którego skutkiem jest zmiana danych podlegających zgłoszeniu. Na przykład wspomniana już zmiana adresu spółki czy zmiana w radzie nadzorczej. Termin 7-dniowy do złożenia dokumentów do KRS należy liczyć od dnia następnego, po dniu podjęcia uchwały np. o zmianie adresu. Uchwała z dnia 8 października 2021 r. oznacza, iż do 15 października 2021 r. należałoby złożyć dokumenty o wpis do KRS.

Jeśli zmiana adresu ma nastąpić nie w dniu podjęcia uchwały, ale np. w dniu 1 listopada 2021 r. to zgłoszenie do rejestru powinno nastąpić w takim czasie, aby wpis przez KRS nastąpił po wejściu w życie uchwały. KRS nie ma bowiem możliwości oznaczenia we wpisie informacji o terminie obowiązywania wpisu. 7-dniowy termin na zgłoszenie zmian będzie liczony od 1 listopada 2021 r. , a termin upłynie 8 listopada 2021 r.

Termin 7 dni liczy się zgodnie z k.c. Oznacza to, że termin kończy się on z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia. POd warunkiem, że nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Obowiązek likwidatora

Do dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego spółki z o.o. w likwidacji zobowiązany jest likwidator. Likwidator może do tej czynności upoważnić radcę prawnego lub adwokata umocowanego do działania w imieniu spółki.

Pamiętajcie, że od 1 lipca 2021 r. wszelkie pisma i wnioski do KRS składa się wyłącznie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych/e-formularze KRS. Spółki z o.o. założone poprzez S24 wnioski o wpis zmian mogą również składać poprzez S24, chyba że dokonały notarialnie zmiany umowy spółki.

**********************************************

Jeśli poszukujecie wzorów dokumentów i checklist dla spółki z o.o. to zapraszam Was do sklepu z ebookami. Znajdziecie tam również Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w likwidacji

Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w likwidacji bez formalnego zwołania

Zapraszam Was do zapoznania się z poprzednimi wpisami:

Nieformalne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w likwidacji

Czy likwidator może być pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników?

Jaka jest reprezentacja spółki z o.o. w umowie z likwidatorem? 

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe w trakcie likwidacji?

Opłaty KRS podczas likwidacji

Księga protokołów w czasie likwidacji

Zapraszam również na drugiego bloga o spółce z o.o. Zarząd w spółce z o.o.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez KUŁAKOWSKA I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: